Verzekering


Als lid ben je verzekerd mocht je een letsel oplopen tijdens een training of een wedstrijd in clubverband. Verwittig in dergelijk geval altijd een van de bestuursleden.
Download hier het aangifteformulier, vul de rubrieken 2 tot en met 7 zelf in en laat pagina 4 invullen door je behandeld arts. Bezorg dan het formulier zo snel mogelijk aan Luc of Geert. Zij zorgen ervoor dat het bij de verzekeraar belandt.

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met Geert.